Dokumenthantering

DOCman och Remository båda är ett dokumenthanterings- och nedladdningssystem för Joomla. Du kan enkelt ladda upp och hantera dokument i obegränsat antal kategorier. Perfekt för dokumentrika hemsidor och intranät/extranät. Remository

Funktioner:

  • Uppdelning av dokument i obegränsat antal kategorier och underkategorier.
  • Dokument kan lagras lokalt eller på externa servrar.
  • Accesskontroll: Behörighet för dokument kan tilldelas en specifik användare eller en grupp av användare.
  • Statistik över nedladdning. Visning av nedladdningar per dokument och vid vilken tidpunkt olika användare laddar ner filer.
  • Avancerat söksystem. Dokument är sökbara med namn och beskrivning. Söksystemet är integrerat i Joomlas ordinarie sökningar.
  • Anti-leech system hindrar direkt länkning till dokumenten från andra hemsidor.
  • Skydd av sökväg. Inga direkta sökvägar till dokumenten visas för användaren.
  • Utseendet går att anpassa efter olika önskemål i en mall-fil.