Flash piggar upp pcSKOGs Mambo-sajt

pcSKOGpcSKOG ger skogsägare, skogsbolag, skogliga förvaltare och skogliga företagare effektiva produkter och lösningar för enkla beslut i skogbruket. Webbsajten bygger på Mambo som är föregångare till Joomla.

KalbyNet har hjälpt pcSKOG att uppdatera layouten och skapat en flash-animering som pushar för deras senaste produkt: pcSKOG Fält.
 
 
Sökväg: Referenser Referenser Flash piggar upp pcSKOGs Mambo-sajt