Fräschare design för Wissman och IFK Helsingborg

IFK Helsingborg"Med kamratskap och glädje som ledstjärna" är IFK Helsingborgs motto. Föreningen är indelad i 6 olika sektioner som var och en representerar varsin idrott.

Joomla är det perfekta verkyget för att kansli och styrelse ska kunna arbeta flexibelt med innehållet.

Läs mer om Wissman & co på: www.ifk.helsingborg.nu

 
 
Sökväg: Referenser Referenser Fräschare design för Wissman och IFK Helsingborg