Front End artikelhantering

Front-end artikelhanteringssystem är ett enkelt men mycket kraftfullt tillägg till Joomla. Modulen låter användare att lägga till och ta bort artiklar direkt i Joomla Front-End.  Systemet har flera frunktioner som t.ex. skapande av artiklar, borttagande av artiklar, publicering, godkännande m.m.

Frontend

Systemet ger olika accesskontroll beroende på användargrupper eller individuella användare. Detta gör det möjligt att t.ex. skapa en personlig blogg. Användare och administratörer behöver inte längre använda "back-end" för administration av artiklar.

 
 
Sökväg: Våra tjänster Hemsida till företag Joomla! Tilläggstjänster Front End artikelhantering