Intranät - Drupal Open Atrium

Open AtriumÄr du intresserad av att använda Drupal som en plattform till ditt Intranät eller projektplats? Då rekommenderar vi att använda Open Atrium - det perfekta ramverket för att skapa en lättarbetad samlingsyta för information, dokument, fördelning av uppgifter & grupper och en kalender. Allt presenteras i ett snyggt gränssnitt som bara tar några minuter att komma igång med.

Läs mer om vilka funktioner som finns i Open Aitrum