JA rre Consulting AB

JArreJA rre har sedan flera år tillbaka utvecklat och konstruerat maskiner för byggnation och underhåll av järnväg, spårväg, tunnelbanor samt personlyft. Exempel på kunder som JA rre har haft är SRS Sjölanders AB och Banverket. Även JA rre är nu medlem i "småföretagare-paket familjen".

Surfa gärna in på www.jarre.se

 
 
Sökväg: Referenser Referenser JA rre Consulting AB