Open Atrium - Funktioner

I grundpaketet för Open Atrium ingår ett antal bra "features" som täcker de vanligaste behoven för att bygga en bra projektplats, samarbetsplattform eller ett Intranät. "Out of the box" har du har färdiga funktioner för att hantera:

grupper
Grupper
- via grupper kan du strukturera upp ditt intranät utifrån funktioner eller avdelningar. Innehållet i en grupp kan vara publikt eller privat (dvs. endast tillgängligt för medlemmar).

nyheter
Blogg/Nyheter
- alla användare med behörighet kan publicera information genom att blogga direkt i de grupper de är medlemmar i, alternativt skapa en individuell blogg.

anslag
Anslagstavla
- nyhetsflöden från publicerade bloggar, böcker, kalender m.m. sammanställs automatiskt av Open Atrium på en "dahsboard" - där hittar du alltid de senaste uppdateringar som gjorts i publika- eller de gruppar som du är medlem i.

bocker

Böcker / Dokument / Wiki - det är enkelt att skapa och uppdaterade och dokument direkt i Open Atrium. Behörighetnivån styrs genom att man kopplar böckerna till grupper och det är enkelt att spåra eller backa ändringar via den inbyggda versionshanteringen.

kalender

Kalender - varje grupp har en egen kalender där man kan lägga upp releventa händelser. Det finns även inbyggt stöd för att hämta händelser direkt från Google Calander, perfekt om ni vill presentera information från en extern leverantör på ert intranät.

todo

Ärendehantering / Case Tracker - via denna funktion kan du enkelt skapa, prioritera och fördela ärenden som kommer in. Passar utmärkt för att exempelvis hantera supportärenden eller nya funktioner i ett utvecklingsprojekt.

twitt

Twitter / Microblogg - microbloggen är ett intressant alternativ till E-post eller chatt och lämpar sig till att sprida information inom en grupp.

    Utöver standarfunktioner i Open Atrium kan du skapa nya features eller konfigurera moduler för att lägga till funktioner för att hantera personalundersökningar, presentera  fotoalbum eller bildspel, koppla behörigheten mot användarna som finns i företagets LDAP-server / Active Directory, utöka sökningen så att den fungerar på innehållet i bifogade filer, aktivera en WYSIWG-editor m.m.

    Kontakta oss om du vill veta mer - eller är intresserad av en Demo av Open Atrium.

     
     
    Sökväg: Våra tjänster Hemsida till företag Drupal Open Atrium funktioner