Öppen källkod/open source

Varför öppen källkod?

osAnledningen till att KalbyNet förespråkar öppen källkodsprodukter är främst att vi vill att våra kunder skall få tillgång den senaste tekniken, utan att behöva lägga större delen av sin IT-budget på inköp av dyra licenser. Konceptet som bygger på att ett stort antal utvecklare hjälps åt och delar på utvecklingstiden, samtidigt som man erbjuder till ett stort antal färdiga komponenter kommer våra kunder väl till pass.

Andra fördelar

Som ett mindre konsultföretag är det en stor fördel att få insyn i hur en produkt är utvecklad och själv kunna bidra med förslag på förbättringar genom att aktivera sig i nätverket kring produkten. Det blir helt enkelt enklare att bedöma en produkts kvalité om man själv kan se hur den är gjord. Vi anser även att konceptet med öppen källkod/fri programvara passar bra till våra kunder (små- och medelstora företag), som genom att sänka sina licensavgifter kan satsa mer på att skräddarsy IT-lösningar utifrån den egna verksamheten, samtidigt som man alltid har kvar friheten att byta leverantör om man inte är nöjd.

Det går att nämna många fördelar, dit fria uppdateringar och tillgång till redan existerande komponentbibliotek från liknande projekt räknas. Genom att välja öppen källkod får man tillgång till en aktiv kompetensdatabas med lösningar på problem, 1000-tals referensprojekt och fri källkod innebär att man själv kan vidareutveckla produkten så länge man själv vill. Det låter nästan för bra för att var sant?

Finns det några nackdelar?

Ett problem skulle kunna vara att en "open source" produkt blev kommersiell och plötsligt börjar kosta pengar (jämför med publiceringssystemet Mambo). Då försvinner möjligheten till fria uppdateringar i framtiden. Som användare av systemet kan man då antingen välja att själv vidareutveckla produkten, eller betala en avgift till ägaren. Samma problem skulle dock kunna drabba redan kommersiella produkter, det finns aldrig någon garanti för att företaget väljer att slutar utveckla den eller helt enkelt går i konkurs.

Hur bidrar ni själva?

Som ett led i vår satsning på öppen källkod har vi som mål att alla medarbetare skall lägga 10% av sin arbetstid på aktiviteter som bidra till att främja ett eller flera Open Source Projekt. Det kan handla om att svara på inlägg i forum, blogga om sina erfarenheter, utvärdera alfa- och beta-releaser eller rena donationer. Vi tror på öppen källkod och ser det därför naturligt att vi själva bidrar till förbättra kvalitén på de produkter vi använder.

Läs mer under Våra tjänster vilka ramverk och tjänster som vi rekommenderar och även arbetar aktivt med.

     
     
    Sökväg: Webbyrå Öppen källkod