pcSKOG väljer Virtuemart

pcSKOG väljer Joolma & VirteMartpcSKOG har under 15 års tid utvecklat produkter för att producera, lagra och ajourhålla skogbruksplaner. De arbetar ständigt med att förbättra både skogsbruksplanen och sina produkter. pcSKOG har tusentals enskilda skogsägare som använder deras program dagligen.


Hemsidan var tidigare uppbyggd i Mambo (föregångaren till Joomla) men är nu helt migrerad till Joomla 1.5. Migreringen omfattade även en butik byggd i Virtuemart (tidigare phpShop) och dokumenthatering via Remository. I samband med migreringen fick hemsidan även en ny design och SEO optimering med hjälp av komponenten sh404SEF.

Besök psSKOGs hemsida på www.pcskog.se

 
 
Sökväg: Referenser Referenser pcSKOG väljer Virtuemart