Starka väljer Open Atrium

starka_thumbStarka AB är ett självständigt privatägt företag som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter inom vida tillämpningsområden för bygg och anläggnings-verksamhet. Man har specialistkompetens inom utveckling och tillverkning av produkter för markbeläggning, betongelement, VA-system och fabriksbetong.

KalbyNet har hjälpt Starka AB att flytta sitt Intranät till Open Atrium - en samarbets-plattform som bygger på Drupal.

Utöver installation & konfiguration av Drupal & Open Atrium, har anpassningar gjorts för att koppla administratörer av systemet mot Microsoft's Active Directory och hantera fritextsökningar i bifogade PDF-dokument. Resultatet är ett modernt Intranät där alla medarbetare aktivt kan vara med och bidra till företagets strukturkapital.

Med hjälp av Open Atrium har man moderniserat sitt intranät och utnyttjar de inbyggda funktionerna för Nyheter/Blogg, Kalender, Sök, Anslagstavla, Dokument/Wiki, Versionshantering, Microblogg & Ärendehantering.

Hela kvalitetssystemet (personalhandboken, administrativa rutiner, rollbeskrivningar m.m.) ligger nu som "böcker" i Open Atrium - vilket ökar tillgängligheten och förenklar administrationen kring dessa dokument. Den inbyggda versionshanteringen av dokument blir även ett perfekt stöd vid kommande ISO revisioner.

Vi tror mycket på Open Atrium och är övertygade om att många kunder kommer att få upp ögonen för denna produkt under 2010.

Open Atrium

Open Atrium
 
 
Sökväg: Referenser Referenser Starka väljer Open Atrium