Symfony - ljuv musik med PHP5

Symfony är ett ramverk för PHP5-projekt som använder MVC (Model-View-Controller) för att dela upp affärsregler, serverlogik och presentation i olika lager. Om du vill är intresserad av ett CMS tror vi på Joomla, men om du vill ha en skräddarsydd lösning hör Symfony till det absolut smartaste ramverket som du kan hitta idag.

Anledningarna till att använda öppen källkod och MVC (Model View Controller) i webbprojekt är många, men orsaken till att vi gillar och rekommenderar symfony är följande:

  • Apache / PHP / MySQL är en etablerade tekniker som stöds av i stort sett alla webbhotell (Till skillnad från exempelvis Ruby).
  • Symfony medför kortare utvecklingstid och förenklad administration av publicerad kod.
  • Fungerar med i stort sett alla databaser (MySQL, PostgreSQL, Oracel, SQLServer m.m)
  • Tvingar utvecklaren att separera affärsregler, presentation och serverlogik.
  • Mycket av de upprepande momenten vid kodningen försvinner, eftersom Symfony exempelvis genererar ett färdigt webbgränssnitt för att administrera de objekt som används i applikationen.
  • Undviker XML-konfigurationsträsket (jmrf med Struts)
  • Inbyggt stöd för AJAX, cache, multipla språk, debug, test, dokumentation m.m.
  • Ytterligare en bonus är att Symfony har en mycket aktiv community, vilket ger snabb support och bra exempelkod i form av färdiga "Code Snippets".
 

KalbyNet AB

S. Portgatan 28
Box 96
283 22 Osby
Tel: 0479 - 421 20
Fax: 0479 - 141 10
E-post: [email protected]


Powered By: Crafty Syntax

Nyfiken på?

KalbyNet is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
Ett av världens populäraste publiceringssystem heter Joomla! och bygger på öppen källkod.
Är du nyfiken på en
Joomla-hemsida?
KalbyNet på Facebook
KalbyNet AB • S. Portgatan, Box 96, 283 22 OSBY • Tel: 0479 - 421 20 • Fax: 0479 - 141 10 • E-post: Sitemap