• Referenser (2)
VDII innovation valde Drupal

VDII innovations affärsidé är att utveckla och sälja ledningssystem som ökar lönsamheten, säkerheten och minskar miljökonsekvenserna från transportindustrin.

Vi har hjälpt företaget att bygga om deras befintliga hemsida i Drupal och i samarbete med deras grafiska designer fick även webbdesignen en förnyelse.

Tags: Drupal
Starka väljer Open Atrium

Starka AB är ett självständigt privatägt företag som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter inom vida tillämpningsområden för bygg och anläggnings-verksamhet. Man har specialistkompetens inom utveckling och tillverkning av produkter för markbeläggning, betongelement, VA-system och fabriksbetong.

 
 
Sökväg: Referenser