Texo Application AB

Texo Application AB

Texo Application AB, med bas Älmhult, har breda kunskaper och erfarenheter om tekniska lösningar. Detta har inneburit att de utvecklat ett stort antal kundanpassade maskiner i nära samarbetet med kunder sedan 2001.

Under våren 2010 har KalbyNet byggt upp en ny hemsida i Joomla!CMS samt varit på plats hos Texo i Älmhult för att hålla utbildning med några av de anställda.

De anställda har sedan under vår och sommar själva fyllt på med innehåll och på så sätt även lärt sig mer om hur publiceringssystemetfungerar.

På hemsidan har vi installerat tilläggstjänsterna RokSlideShow (bildspel), Docman (dokumenthantering), GoogleMap (karta för att via återförsäljare), Xmap (sajtkarta) och Fabrik (formulär).

Besök www.texoapplication.se

 
 
Sökväg: Referenser Referenser Texo Application AB