Start Tjänster Systemintegration Mobila lösningar

Mobila lösningar med hjälp av WURFL

WURFL står för Wireless Unified Resource FiLe och kan förenklat beskrivas som en XML-fil som innehåller egenskaper för ALLA mobila enheter som finns på marknaden. Filen uppdateras dagligen av utvecklare runt om i världen och kan sedan laddas hem fritt för att användas för att automatisera skapandet av sidor i CHTML / XHTML eller WML, helt beroende på vad den mobila enheten föredrar.

Det fina är att innehållet i WURFL-filen kontinuerligt uppdateras av utvecklare runt om i världen, vilket gör att sidorna som skapas automatiskt fungerar på alla nya modellerna, samtidigt som applikationen är helt bakåtkompartibel. Du kan surfa på sidorna från allt till en bärbar PlayStation, till din fem år gamla Wap-mobil med få pixlar och uselt minne. Givetvis kommer upplevelsen att skilja sig åt, men det viktigaste är att det fungerar.

Tillsammans med de lösningar och exempel som redan finns till WURFL, kan man snabbt anpassa en befintlig sajt eller bygga en ny mobil applikation från grunden i exempelvis .NET, Java eller PHP.

Om din sajt innehåller "dålig" HTML, kan det vara en god idé att använde TIDY för att putsa upp taggarna, annars är risken stor att det inte går att visa texten i vissa modeller. WURFL står nämligen bara för att smart sätt att presentera sakerna på, innehållet får du fortfarande själv ansvara för.

Exempel på företag som använder WURFL till sina mobila tjänster:

  • StoryTel (Streamar ljudböcker till din mobiltelefon)
 

KalbyNet AB

S. Portgatan 28
Box 96
283 22 Osby

Tel: 0479 - 421 20
Fax: 0479 - 141 10
E-post: [email protected]

Nyfiken på?

KalbyNet is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
Ett av världens populäraste publiceringssystem heter Joomla! och bygger på öppen källkod.
Är du nyfiken på en
Joomla-hemsida?
KalbyNet på Facebook
KalbyNet på Facebook
KalbyNet AB • S. Portgatan, Box 96, 283 22 OSBY • Tel: 0479 - 421 20 • Fax: 0479 - 141 10 • E-post: Sitemap